Informasjonsmøter – tid og sted

I uke 3 avholdes det to informasjonsmøter om nye skogbruksplaner. Møtene finner sted i kommunestyresalen Eidskog rådhus mandag 15. januar og torsdag 18. januar. På begge datoer starter møtene kl 19.00. 

Julie Finsrud Lande
landbruksveileder i Eidskog

Julie Finsrud Lande er landbruksveileder i Eidskog kommune, og håper at riktig mange skogeiere finner veien til rådhuset disse datoene. Hun har jobbet med planleggingen av dette i lengre tid, og gleder seg til at representanter fra Mjøsen Skog også skal komme for å fortelle mer om prosjektet.
– Det er imponerende teknikk som ligger til grunn for fototakst og laserrergistrering i området, og det vil også bli gitt utførlig informasjon om både metodikk, priser og fremdrift.

Og ikke minst: Det vil bli anledning til å stille spørsmål, hvis det er noen som lurer på noe. Teknikken som er topp moderne vil munne ut i topp moderne, elektroniske skogbruksplaner.
– I kommunen ser vi det som et stort pluss av våre skogeiere får tilgang til best mulige verktøy, og de har et best mulig vurderingsgrunnlag for hogst og andre aktiviteter i sin skog. Skogen utgjør en betydelig ressurs i Eidskog – og det vil til syvende og sist gavne hele kommunen at skogeierne forvalter denne ressursen på best mulig måte.

Møtedato / klokkeslett / sted:

Mandag 15.01.2018 kl 19.00 – Kommunestyresalen i rådhuset

Torsdag 18.01.2018 kl 19.00 – Kommunestyresalen i rådhuset