Bestill skogbruksplan – vinn et nettbrett!

Begge informasjonsmøter om nye skogbruksplaner i Eidskog er nå unnagjort. Oppmøtet har vært bra, og ca 80 skogeiere har fått informasjon, samt mulighet til å stille spørsmål på disse møtene.

Fristen for å bestille ny skogbruksplan er satt til 20. januar – altså i morgen (lørdag). Alle som bestiller innen fristen er med i trekningen om to nettbrett av typen iPad Air, samt ett års abonnement på Allma.
For dere som ikke er kjent med Allma, så er det Mjøsen Skog sin elektroniske og nettbaserte løsning for skogbruksplaner.

Alt du trenger for å bestille ny skogbruksplan vil du finne under de forskjellige menypunktene på denne websiden.
Mjøsen sin webside er åpen for online bestillinger. Klikk for å gå til bestillingsskjema

PS: Hvis du har trøbbel med å finne ut av gårds- og bruksnummer på alle teiger oppgir du gnr/bnr på hovedbølet, og Mjøsen vil hjelpe deg med å finne ut av resten når prosessen settes i gang.