Skogbruksplaner viktigere enn noen gang

Lorentz Sæthern er med i skogbruksplanutvalget og har selvsagt bestilt nye skogbruksplaner. – Skogen er en ressurs som må forvaltes på riktig måte, sier han. – Da trenger man et verktøy som virker.

Foto: Anders Hals. Sollia.net

Sætern er en av de større skogeierne, og har skogeiendommer både i Norge og Sverige. Han bor på gården Skogtun i Eidskog kommune med kone og to barn.

– Jeg leier bort jorda og driver skogen på heltid, forteller han. – Har hatt en del styreverv tidligere, men stiller meg nå tilgjengelig som selvstendig konsulent, hvis noen skulle ha behov for det, smiler han.

Viktigere enn noen gang
Han mener at skogbruksplanen er en god ressurs og et viktig verktøy i skogsforvaltningen:

– En skogbruksplan er kanskje viktigere nå enn noensinne, påpeker han. – Skogen vokser raskere nå enn tidligere og vekstsesongen er lengre. Betingelsene for å drive med skog blir bare bedre og bedre, derfor er det viktig å ha gode verktøy som kan oppdateres jevnlig. En ansvarlig skogeier bør ha en skogbruksplan, smiler han.