Stora Enso anbefaler oppdaterte skogbruksplaner!

Arild Lindberget – Stora Enso Skog AS

Arild Lindberget jobber i Stora Enso Skog AS og har kontor på Vestmo Tømmerterminal i Elverum. Lindberget kjøper en god del tømmer direkte fra skogeiere, og det er dette som er hans primære jobb for Stora Enso i Hedmark.

Stora Enso kjøper inn store mengder virke gjennom året. Nærmere 50 % av Norges årlige massevirkeleveranse går til industrien i Karlstad. Dette er massevirke som hovedsakelig kommer fra skogbrukets organisasjoner.

Lindberget påpeker at det er vesentlig å ha en skogbruksplan som er oppdatert.

– Spesielt er det viktig å ha kontroll på alt som har med plantefelt og ungskog å gjøre. Det er dette som danner grunnlaget for fremtidige inntekter.

– Årene går fort, og når vi vet at skogen kan vokse 30 til 50 cm i høyden i året, skjer det mye på kort tid. Det gjør det også viktig å kunne oppdatere en plan jevnlig, derfor anbefaler vi en digital skogbruksplan, enten det er Alma, Pan eller annet verktøy, konkluderer Arild.