Stageskovene AS er med!

Martin Bonderud er skogeierrepresentant fra Stangeskovene og sitter i skogbruksplanutvalget. Han er ikke i tvil: Skogbruksplanen er et effektivt planleggingsverktøy.

Det er ikke småtterier det skal lages skogbruksplan for i denne sammenhengen.

– Vi har skog i flere kommuner, både Eidskog, Nes og Aurskog. Vår nye plan skal gjelde for 150 000 da, forteller Martin som mener den er et uvurderlig planleggingsverktøy. – Det er store områder det er snakk om. Stangeskovene AS eier totalt 226 000 mål som skal følges opp. Vi har derfor en egen skogavdeling som følger opp planer og gjør analyser, forklarer han.

– Skogbruksplanen er for oss helt avgjørende. Både som et verdidokument, et kartleggingsverktøy og som planleggingsvertøy. Viktig for oss med mye skog, men også for de minste skogeierne.  Anbefales!