Nortømmer anbefaler nye skogbruksplaner!

Ulf Erlandsson – Nortømmer

Ulf Erlandsson er tømmermegler i Nortømmer, og er hovedkontakt for Eidskog. Nortømmer omsetter nasjonalt ca 1,7 millioner kubikkmeter tømmer årlig, og møter stadig på utfordringer relatert til avvirkning og eiendomsgrenser. Det er en av årsakene til at også Nortømmer oppfordrer skogeiere til å bestille nye skogbruksplaner nå.

– I hogstmaskinen har de selvfølgelig oppdaterte grensekart i sin computer, men dette er jo ikke akkurat til hjelp i hverdagen for den enkelte skogeier, sier Ulf. Jeg har vært med på å gå i timevis for å finne grensene på en skogteig, og noen ganger har vi måttet gi opp. De nye digitale kartene med riktige grenselinjer vil gi skogeier anledning til å holde seg oppdatert og være mer «hands on» vedrørende prioriteringer i egen skog.

«Alle» går etter hvert rundt og bærer på en smarttelefon. Nye verktøy og apper lanseres stadig, og telefonen blir et viktig verktøy for den enkelte skogeier i framtida, da det vil foreligge bestandskart som kan vises elektronisk via en smarttelefon.
– Skogeieren vil til en hver tid ha tilgang til en god ressursoversikt over tømmer på eiendommen. Kanskje er det behov for investeringer på gården som ikke er relatert til skogen? Da kan de være greit å vite noe om hvor mye kapital man har tilgjengelig «på rot», mener Erlandsson. Denne ressursoversikten vil også være nyttig i forbindelse med overdragelse og generasjonsskifte. Den nye skogbruksplanen vil kanskje være mer verdt for nye drivere, enn den er for de som eier skogen i dag.

Ulf påpeker likevel at de nye skogbruksplanene ikke vil være noe sovepute for skogeiere i fremtiden.
– Det vil fortsatt være viktig med ajourføring og framskriving. Planene skal også være oppdatert med tanke på kulturminner i skog samt naturtyper og kjernebiotoper. Mange gamle skogbruksplaner er mangelfulle i så henseende.

– Vi håper at flest mulig melder seg på og blir med på oppdatering av skogbruksplanene i Eidskog nå, sier Ulf Erlandsson. Det vil gjøre arbeidet enklere både for skogeiere, entreprenører og tømmerkjøpere i fremtiden.