Arne er med!

Arne Sørli deler skogen med flere medlemmer av familien. Han er spesielt fornøyd med at den nye skogbruksplanen er digitalt tilgjengelig.

Arne sammen med prosjektleder Julie Finsrud Lande i Eidskog kommune

Det er nå 10 år siden Arne tok over familiegården på 120 mål, pluss sin andel i familieskogen Harstadskogen. Eierne av skogen har hatt også skogbruksplaner til nå, noe som har vært en viktig del for driften av skogen på drøyt 2100 mål.

– Jeg skal definitivt ha ny skogbruksplan! Den vi har hatt siden 2007 har allerede vært et godt verktøy for planlegging og drift. At den nye nå gjøres tilgjengelig digitalt gjør det enklere og er helt kongebra, sier Arne fornøyd.

Skogdag
Ikke bare betyr dette at alle eierne kan logge seg inn og ha oversikt samtidig, det betyr også at han kan ta den med ut i skogen, via mobil:

– Spesielt artig med tanke på familiens skogdag, sier han.

– Skogdag?

– Ja, vi eierne pluss en representant fra Glommen Skog. Vi møtes, ser på skogen og planlegger videre drift, griller og prater, smiler Arne. – Jeg gleder meg til å ta med planen ut i skogen!

Arne hadde inntrykk av at den gamle skogbruksplanen var litt dyr, så han ble behagelig overrasket over prisen på den nye planen. – Det er allerede foretatt en kartlegging med fly over større områder i fylket, noe som sikkert har påvirket kostnadene for de som bestiller ny skogbruksplan. En god investering!