Ingegerd er med!

Den unge skogeieren Ingegerd Pramm Platek (37) har akkurat skrevet under papirene for overtagelse av 3116 mål småbruk med høyproduksjon og skog.

Hun overtar eiendommen fra nærmeste familie men har allerede vært involvert i driften gjennom flere år. I tillegg til skog og høy, har hun både mann og to barn, samt hest, minigris, katter og høns:

– Det er egentlig bare til hobbybruk. Ja, dyrene altså, ler hun. – Det skal bo folk i husene og dyr i fjøset, synes jeg! Tomme fjøs er triste fjøs, derfor har jeg valgt å fylle dem med liv. Og har man først en hest eller to, så er man jo bundet på et vis, så da kan man godt investere i flere dyr, smiler hun.

Sikkert som…skogen
For Ingegerd er den nye skogbruksplanen et godt verktøy for å drive skogen på best mulig måte. Men planen er mer enn det:

– En ny skogbruksplan er kanskje det viktigste dokumentet jeg har, sier Ingegerd. – Det er banken min. Dette er et verdidokument som viser både tilstand og verdi. Et dokument jeg synes alle med skog burde ha. Spesielt om eiendommen er knyttet til gjeld, slik det er for de fleste i min situasjon. Når man vet på en prikk hva man har og hvordan man best skal forvalte det, da har man full kontroll og kan planlegge både på kort og lang sikt. Det liker bankforbindelsen min – og jeg. Da blir hverdagen både som ny – og gammel – skogbruker tryggere, avslutter hun.