Kikc-off for nye skogbruksplaner!

Onsdag 3. januar var informasjons- og bestillingsmateriell ferdig pakket og postlagt fra Eidskog kommune. Forsendelsen gikk ut pr post til skogeiere som har mer enn 100 mål skog. Skogeiere som har mindre enn 100 mål skog kan også bestille skogbruksplan. Det er bare å bruke informasjonen man finner på nett her – og melde sin interesse til Mjøsen Skog.

Skogeiere og kommunens representanter, samlet på at aldri så lite kick-off 3. januar. Bak fra venstre: Aina Nordøy Stensønes og Julie Finsrud Lande (Eidskog kommune). Foran fra venstre: Ingegerd Pramm Platek, Martin Bonnerud og Arne Sørli (skogeiere)

Skogeierne kan bestille nye skogbruksplaner elektronisk via internett, eller benytte seg av skjemaene de har mottatt i posten de siste dagene.
Julie Finsrud Lande landbruksveileder i Eidskog, og er kommunens representant i skogtakstutvalget. Hun er glad for at de nå er i gang for alvor.
– Det blir et hektisk løp nå, frem mot bestillingsfristen som er allerede 20. januar, sier hun.

Prosjektleder Rune Glæserud – Mjøsen Skog

Mjøsen Skog gjør takstarbeidet i forbindelse med de nye skogbruksplanene, og det skal avholdes to informasjonsmøter i neste uke:
Mandag 15. og torsdag 18. januar. Møtet starter kl 19.00 på begge datoer. Prosjektleder for Mjøsen Skog er Rune Glæserud, og han svarer mer enn gjerne på spørsmål i forbindelse med bestillinger etc. Glæserud kan nås på tlf. 907 96 956 eller e-post: rune@mjosen.no

– Begge infomøtene vil bli avholdt i kommunestyresalen i rådhuset. Vi håper at riktig mange vil ta seg tid til å møte opp for å høre mer om opplegget. Det vil være representanter fra både Mjøsen Skog og Eidskog kommune til stede, sier Finsrud Lande.