Søk statstilskudd

Søke tilskudd via internett:
Logg inn på egen skogfondkonto via Altinn, og velg «Skogbruksplan» i venstre kolonne. Planprosjekt «Eidskog 2015-2019» planlagt ferdig oktober 2019, kommer opp. Trykk knappen «Søk tilskudd». Denne endres da til «Har søkt tilskudd». Alternativt fyll ut vedlagte søknadsskjema LDIR_927.

Hvis du fyller ut LDIR-skjema på print/papir må dette legges sammen med bestillingsskjemaet i frankert konvolutt og sendes til Mjøsen, eller du kan scanne ferdig utfylt skjema og sende på e-post.
Skjemaet i PDF-format finner du ved å klikke på linken nedenfor

Last ned søknadsskjema LDIR

OBS:
Dette skjemaet gjelder bare for å søke tilskudd. Selve oppdraget bestilles fra Mjøsen Skog – enten via web eller på papirskjema Bestilling PDF. Se eget menypunkt i toppmenyen.