Bestilling hos Mjøsen

Bestilling via internett på Mjøsen Skog sin webside:

Den foretrukne metode for å bestille ny skogbruksplan er å gjøre det elektronisk via Mjøsen Skog sin webside.
Klikk her for å gå til bestilling

Bestillingsskjema foreligger også som dokument/PDF. Dette kan skrives ut på printer og fylles ut på papir.

Last ned bestillingsskjema som PDF

OBS:

Søke statstilskudd fra LDIR kan også kjøres elektronisk via Altinn. Velg «Søk statstilskudd» i toppmenyen for å finne mer info om dette.