Author: Webmaster

Invitasjon til kurs i bruk av ny skogbruksplan og ALLMA

Glommen Mjøsen Skog holder kurs for alle skogeiere som har bestilt ny skogbruksplan i Eidskog. Formålet med kursene er å gjøre skogeiere kjent med de nye skogbruksplanene og forvaltningsverktøyet – Allma. Gjelder for de...