Innbydelse til introkurs i bruk av Allma

Mjøsen Skog avholder gratis introkurs for alle skogeiere som har bestilt Allma i Eidskog, og for andre interesserte. Formålet med kursene er å gjøre skogeiere kjent med forvaltningsverktøyet – Allma. Kursopplegg: Innføring og veiledning i oppbygning,...