Allma tilganger i Eidskog

Skogplan prosjektet i Eidskog ruller fremover. Gjennom sommeren og høsten har Mjøsen Skog utført markarbeid i skogen i Eidskog. Skogeiere som har bestilt produkt med markarbeid har hatt besøk av skogbruksplanlegger i sin skog. I tillegg har Mjøsen Skog utført en omfattende prøveflatetakst. Det vil si at vi måler alle trærne i en sirkulær flate, hvor vi finner fasiten på volum og andre skoglige egenskaper. Disse blir brukt videre for å kalibrere laserscanningen, som igjen finner volumet i skogen.

Foto: Silje Ludvigsen

I november fikk alle skogeiere som har bestilt det digitale forvaltningverktøyet Allma tilgang til det. Alle data er foreløpige, men allerede nå kan man se eiendomsgrenser, skogbestand og veier. Hvis du ikke har bestilt Allma – kan dette gjøres til rune@mjosen.no

Vi ønsker alle skogeiere i Eidskog God Jul og Godt nyttår!