Allma tilganger i Eidskog

Skogplan prosjektet i Eidskog ruller fremover. Gjennom sommeren og høsten har Mjøsen Skog utført markarbeid i skogen i Eidskog. Skogeiere som har bestilt produkt med markarbeid har hatt besøk av skogbruksplanlegger i sin skog....