Oppstartsdag med trekning av vinnere

Eidskog kommune har hatt oppstartsdag for markarbeidet med takstene. Der gikk Lars Fallbakken fra Mjøsen blant annet gjennom feltinstruksen for taksten.

I denne taksten har den beste skogbruksplanen feltbefaring i hogstklasse 1 og 2, så ulike bestand som var nyhogd eller hadde ungskog, ble befart. Der ble det vurdert hvordan disse bestandene ville bli registrert med gjeldende forslag til feltinstruks.

Alle planleggerne som skal jobbe i Eidskog, var med. I tillegg deltok skogbruksplanutvalget og tømmerkjøpere i området.

Lars Fallbakken i Mjøsen orienterer om behandlingsforslag i ungskog.

Vi har trukket vinnere av nettbrett!
På denne dagen fikk vi også trukket vinnerne av nettbrett blant skogeierne som bestilte plan innen fristen.

Vinnerne er Henrik Hagerud Aulie og Svein Petter Stangnæs. Dere vil bli kontaktet.

Vi gratulerer!!