Oppstartsdag med trekning av vinnere

Eidskog kommune har hatt oppstartsdag for markarbeidet med takstene. Der gikk Lars Fallbakken fra Mjøsen blant annet gjennom feltinstruksen for taksten. I denne taksten har den beste skogbruksplanen feltbefaring i hogstklasse 1 og 2,...